A Love For Dilemma (2021) เส้นทางชีวิต ซับไทย ตอนที่ 1-42

เรื่องย่อ: A Love For Dilemma (2021) เส้นทางชีวิต ซับไทย

หนานลี่ร้อนใจเรื่องผลการเรียนที่ตกต่ำของฮวนฮวนลูกสาวของเธอ ดลใจถึงความจำเป็นที่ต้องให้ลูกสาวเรียนพิเศษเพิ่ม นับจากนั้นมาฮวนฮวนก็เข้าสู่เส้นทางความทุกข์ในการเรียนพิเศษ หลังจากที่ครอบครัวมาคอยรายล้อมดูช่วงเวลาของการเข้าเรียนต่อมัธยมต้นของฮวนฮวน เมื่อผ่านเรื่องราวไม่คาดฝันหลายอย่าง ในที่สุดหนานลี่กับเซี่ยจวินซานก็กลับใจในทันที ตัดสินใจให้ลูกได้มีความสุข

ยอดเข้าชม: 243

รายการตอนทั้งหมด: A Love For Dilemma (2021) เส้นทางชีวิต ซับไทย

A Love For Dilemma ตอนที่ 1

A Love For Dilemma ตอนที่ 2

A Love For Dilemma ตอนที่ 3

A Love For Dilemma ตอนที่ 4

A Love For Dilemma ตอนที่ 5

A Love For Dilemma ตอนที่ 6

A Love For Dilemma ตอนที่ 7

A Love For Dilemma ตอนที่ 8

A Love For Dilemma ตอนที่ 9

A Love For Dilemma ตอนที่ 10

A Love For Dilemma ตอนที่ 11

A Love For Dilemma ตอนที่ 12

A Love For Dilemma ตอนที่ 13

A Love For Dilemma ตอนที่ 14

A Love For Dilemma ตอนที่ 15

A Love For Dilemma ตอนที่ 16

A Love For Dilemma ตอนที่ 17

A Love For Dilemma ตอนที่ 18

A Love For Dilemma ตอนที่ 19

A Love For Dilemma ตอนที่ 20

A Love For Dilemma ตอนที่ 21

A Love For Dilemma ตอนที่ 22

A Love For Dilemma ตอนที่ 23

A Love For Dilemma ตอนที่ 24

A Love For Dilemma ตอนที่ 25

A Love For Dilemma ตอนที่ 26

A Love For Dilemma ตอนที่ 27

A Love For Dilemma ตอนที่ 28

A Love For Dilemma ตอนที่ 29

A Love For Dilemma ตอนที่ 30

A Love For Dilemma ตอนที่ 31

A Love For Dilemma ตอนที่ 32

A Love For Dilemma ตอนที่ 33

A Love For Dilemma ตอนที่ 34

A Love For Dilemma ตอนที่ 35

A Love For Dilemma ตอนที่ 36

A Love For Dilemma ตอนที่ 37

A Love For Dilemma ตอนที่ 38

A Love For Dilemma ตอนที่ 39

A Love For Dilemma ตอนที่ 42

A Love For Dilemma ตอนที่ 41

A Love For Dilemma ตอนที่ 40