A River Runs Through It ต้นน้ำแห่งชีวิต ตอนที่ 12

เรื่องย่อ: A River Runs Through It (2021) ต้นน้ำแห่งชีวิต ซับไทย

เรื่องราวที่ติดตามนักเรียนที่เดินทางผ่านชีวิตและแบ่งปันประสบการณ์ในความเศร้าและความสุข เริ่มจากนักเรียนที่ย้ายมาซึ่งได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนใหม่ของเธอ

ยอดเข้าชม: 4.09 K