Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 36

รายการตอนทั้งหมด

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 1

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 2

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 3

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 4

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 5

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 6

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 7

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 8

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 9

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 10

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 11

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 12

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 13

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 14

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 15

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 16

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 17

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 18

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 19

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 20

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 21

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 22

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 23

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 24

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 25

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 26

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 27

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 28

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 29

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 30

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 31

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 32

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 33

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 34

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 35

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 36

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 37

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 38

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 39

Ace Troops กองกำลังประจัญบาน ตอนที่ 40

เรื่องย่อ: Ace Troops (2021) กองกำลังประจัญบาน ซับไทย

Ace Troops (2021) กองกำลังประจัญบาน Gao Liang และ Gu Yi Ye เป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคู่แข่งกันตั้งแต่เข้าร่วมกองทัพ พวกเขาตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกัน เจียงหนานเจิ้ง อย่างไรก็ตาม ในที่สุด Gu Yi Ye ก็เลิกรักในนามมิตรภาพและแต่งงานกับ A Xiu ลูกสาวของหัวหน้าหน่วยเก่าที่เสียชีวิตในสงคราม

ยอดเข้าชม: 2.52 K