Breaking Bad Season 1 (2020) ซับไทย ตอนที่ 1-7

เรื่องย่อ: Breaking Bad Season 1 (2020) ซับไทย

Breaking Bad เป็นซี่รี่ย์อเมริกาผลงานสร้างของ Vince Gilligan เป็นเรื่องราวของครับครัว วอลเตอร์ ไวท์ (Bryan Cranston) ครูสอนวิชาเคมีโรงเรียนมัธยมปลายผู้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่ 3

ยอดเข้าชม: 28