Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (2022) พากย์ไทย ตอนที่ 1-12

เรื่องย่อ: Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (2022) พากย์ไทย

นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน Business Proposal เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ชินฮารี (รับบทโดย คิมเซจอง) นักวิจัยด้านอาหารประจำบริษัท จีโอฟู้ดส์ (goFOOD) ถูกไหว้วานให้ไปนัดบอดแทนเพื่อนรัก

ยอดเข้าชม: 2.61 K

รายการตอนทั้งหมด: Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (2022) พากย์ไทย

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 1

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 2

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 3

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 4

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 5

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 6

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 7

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 8

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 9

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 10

Business Proposal นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน พากย์ไทย ตอนที่ 11