Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด (2021) ซับไทย ตอนที่ 1-28

เรื่องย่อ: Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด (2021) ซับไทย

ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจแนวหน้า หลี่เฉิงหยางต้องเผชิญกับการกดขี่จากทุกทิศทุกทาง ล้อมรอบด้วยกองกำลังชั่วร้าย และแม้แต่เจ้านายของเขา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เขาสอบสวน

ยอดเข้าชม: 1.21 K

รายการตอนทั้งหมด: Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด (2021) ซับไทย

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 1

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 2

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 3

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 4

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 5

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 6

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 7

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 8

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 9

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 11

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 12

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 13

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 14

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 15

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 16

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 17

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 18

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 19

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 20

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 21

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 22

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 23

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 24

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 25

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 26

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 27

Crime Crackdown ล่าฝ่าอำนาจมืด ตอนที่ 28