Dear Probationary Girlfriend (2022) คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ซับไทย ตอนที่ 1-24

เรื่องย่อ: Dear Probationary Girlfriend (2022) คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ซับไทย

Dear Probationary Girlfriend (2022) คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ซับไทย เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมาพร้อมกับการเติบโตและการฮีลหัวใจของกันและกัน ระหว่าวหลินเจ๋อเหยียน ผู้มีอารมณ์อ่อนไหวและเก็บตัว เนื่องจากอุบัติเหตุทางตา และเซี่ยโยว แม่บ้านแสนสดใสที่มองโลกในแง่ดี อุบัติเหตุทางตาทำให้หลินเจ๋อเหยียนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและไม่เปิดใจให้ใคร แต่ทัศนคติเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีของเซี่ยโยว ทำให้เขาค่อยๆ กลับมากระตือรือร้นกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ส่วนเซี่ยโยว แม้ว่าสถานการณ์ครอบครัวของเธอจะซับซ้อน และยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต แต่เธอก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ การได้อยู่ร่วมกับหลินเจ๋อเหยียน ทำให้เธออยากตามหาคุณค่าของการใช้ชีวิต ชีวิตของคนเราไม่มีช่วงทดลองงานและชีวิตไม่เคยถูกจำกัด การลองผิดลองถูกของทุกคน ทำให้ทุกคนเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นตามที่ตัวเองได้หวังไว้

ยอดเข้าชม: 279

รายการตอนทั้งหมด: Dear Probationary Girlfriend (2022) คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ซับไทย

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 1

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 2

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 3

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 4

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 5

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 6

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 7

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 8

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 9

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 10

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 11

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 12

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 13

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 14

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 15

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 16

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 17

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 18

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 19

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 20

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 21

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 22

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 23

Dear Probationary Girlfriend คุณแฟนฝึกหัดที่รัก ตอนที่ 24