Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 28

รายการตอนทั้งหมด

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 1

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 2

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 3

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 4

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 5

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 6

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 7

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 8

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 9

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 10

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 11

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 12

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 13

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 14

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 15

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 16

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 17

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 18

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 19

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 20

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 21

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 22

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 23

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 24

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 25

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 26

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 28

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 27

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 29

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 30

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 31

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 32

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 33

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 34

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 35

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 36

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 37

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 38

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 39

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 40

Decoded ถอดรหัสลับ ตอนที่ 41

เรื่องย่อ: Decoded ถอดรหัสลับ (2021) ซับไทย

ระหว่างการก่อตั้งจีนยุคใหม่ ประเทศเอ็กซ์ ส่งสายลับที่นำโดย “ผู้ตื่นรู้” เข้ามาขโมยความลับจากจีน โดยใช้รหัสชั้นสูงที่เรียกว่า “รหัสม่วง”

ยอดเข้าชม: 239