Farewell to Arms (2022) ซับไทย ตอนที่ 1-39

เรื่องย่อ: Farewell to Arms (2022) ซับไทย

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี 1937 เมื่อสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นได้ปะทุขึ้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Zhang Han Shi/Zhang Song Ling ซึ่งเป็นชายธรรมดาที่เกิดในครอบครัวของนักวิชาการ ก่อนวันแต่งงาน

ยอดเข้าชม: 779

ประเภท:

ดราม่า (Drama)

รายการตอนทั้งหมด: Farewell to Arms (2022) ซับไทย

Farewell to Arms ตอนที่ 1

Farewell to Arms ตอนที่ 2

Farewell to Arms ตอนที่ 3

Farewell to Arms ตอนที่ 4

Farewell to Arms ตอนที่ 6

Farewell to Arms ตอนที่ 7

Farewell to Arms ตอนที่ 8

Farewell to Arms ตอนที่ 9

Farewell to Arms ตอนที่ 10

Farewell to Arms ตอนที่ 11

Farewell to Arms ตอนที่ 12

Farewell to Arms ตอนที่ 13

Farewell to Arms ตอนที่ 14

Farewell to Arms ตอนที่ 15

Farewell to Arms ตอนที่ 16

Farewell to Arms ตอนที่ 17

Farewell to Arms ตอนที่ 18

Farewell to Arms ตอนที่ 19

Farewell to Arms ตอนที่ 20

Farewell to Arms ตอนที่ 21

Farewell to Arms ตอนที่ 22

Farewell to Arms ตอนที่ 23

Farewell to Arms ตอนที่ 24

Farewell to Arms ตอนที่ 25

Farewell to Arms ตอนที่ 26

Farewell to Arms ตอนที่ 27

Farewell to Arms ตอนที่ 28

Farewell to Arms ตอนที่ 29

Farewell to Arms ตอนที่ 30

Farewell to Arms ตอนที่ 31

Farewell to Arms ตอนที่ 32

Farewell to Arms ตอนที่ 33

Farewell to Arms ตอนที่ 34

Farewell to Arms ตอนที่ 35

Farewell to Arms ตอนที่ 36

Farewell to Arms ตอนที่ 37

Farewell to Arms ตอนที่ 38

Farewell to Arms ตอนที่ 39