Flight to you (2022) ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย ตอนที่ 1-39

เรื่องย่อ: Flight to you (2022) ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย

flight to you (2022) ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบนเครื่องบิน โดยเป็นการติดตามนักบินการบินพลเรือนผู้มุ่งมั่นในการทำงานกับกัปตันผู้เย็นชา “กู้หนานถิง”(รับบทโดย หวังข่าย )และเข้มงวดของ “เฉิงเซียว”(รับบทโดย ถานซงอวิ้น)เพราะบุคลิกขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากประสบกับเหตุการณ์การบินที่เสี่ยงและอันตรายถึงชีวิตด้วยกันหลายครั้ง พวกเขาก็เติบโตไปด้วยกันและรักกันในที่สุด

ยอดเข้าชม: 179

รายการตอนทั้งหมด: Flight to you (2022) ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 1

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 2

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 3

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 4

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 5

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 6

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 7

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 8

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 9

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 10

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 11

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 12

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 13

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 14

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 15

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 16

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 17

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 18

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 19

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 20

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 21

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 22

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 23

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 24

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 25

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 26

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 27

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 28

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 29

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 30

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 31

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 32

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 33

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 34

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 35

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 36

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 37

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 38

Flight to you ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ตอนที่ 39