Glory Of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 1-45

เรื่องย่อ: Glory Of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย

หลังจากเรียนจบมัธยม เยี่ยนโพเยว่ (หยางหยาง) ได้สมัครเข้าร่วมกองทัพหน่วยรบพิเศษ เพื่อพิสูจน์ความสามารถให้พ่อของเขาได้เห็น และถึงแม้จะทำคะแนนระหว่างการฝึกได้สูงจนน่าตกตะลึง ผู้บังคับบัญชาหลี่เฉียง (อู๋เจี้ยน) ก็ยังไม่ยอมรับในตัวของเขาและส่งให้เยี่ยนโพเยว่ไปทำงานที่โรงครัว

ยอดเข้าชม: 344

รายการตอนทั้งหมด: Glory Of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 1

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 2

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 3

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 4

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 5

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 6

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 7

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 8

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 9

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 10

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 11

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 12

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 13

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 14

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 15

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 16

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 17

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 18

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 19

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 20

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 21

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 22

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 23

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 24

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 25

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 26

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 27

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 28

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 29

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 30

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 31

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 32

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 33

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 34

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 35

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 36

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 37

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 38

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 39

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 40

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 41

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 42

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 43

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 44

เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย ตอนที่ 45