If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ (2021) พากย์ไทย ตอนที่ 1-32

เรื่องย่อ: If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ (2021) พากย์ไทย

If Voice Has Memory เรื่องย่อ พากย์รักแทนใจ If Voice Has Memory (2021) เรื่องราวของอวี่ลูซี (พานเหม่ยเย่) สาวที่รักการพากย์เสียงเป็นชีวิตจิตใจ เกิดมาพร้อมกับเสียงที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ แต่ขาดทักษะที่ดี เพราะไม่เคยเข้าฝึกอบรมการพากย์เสียงที่ไหนมาก่อน

ยอดเข้าชม: 2.43 K

รายการตอนทั้งหมด: If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ (2021) พากย์ไทย

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 1

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 2

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 3

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 4

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 5

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 6

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 7

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 8

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 9

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 10

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 11

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 12

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 13

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 14

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 15

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 16

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 17

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 18

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 19

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 20

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 21

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 22

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 23

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 24

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 26

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 27

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 28

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 29

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 30

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 31

If The Voice Has Memory พากย์รักแทนใจ ตอนที่ 32