Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ซับไทย ตอนที่ 1-36

เรื่องย่อ: Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ซับไทย

Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ซับไทย จูอวิ้นที่เพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตในวิทยาลัย โลกก็กลับหัวกลับหางอย่างสิ้นเชิงจากการบุกรุกของหลี่สวิน “เด็กนิสัยไม่ดี” ถูกจูอวิ้นมองว่าเป็นลูกชายเศรษฐีผู้ซึ่งไม่มีความรู้หรือทักษะใดๆ แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขาคือนักเรียนรับเข้าเรียนพิเศษที่โรงเรียนยอมรับเข้ามาอย่างผิดกฎ

ยอดเข้าชม: 178

รายการตอนทั้งหมด: Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ซับไทย

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 1

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 2

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 3

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 4

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 5

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 6

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 7

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 8

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 9

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 10

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 11

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 12

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 13

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 14

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 15

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 16

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 17

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 18

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 19

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 20

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 21

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 22

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 23

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 24

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 25

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 26

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 27

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 28

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 29

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 30

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 31

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 32

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 33

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 34

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 35

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง ตอนที่ 36