Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง Special ซับไทย

เรื่องย่อ: Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง Special ซับไทย

Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง จูอวิ้นที่เพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตในวิทยาลัย โลกก็กลับหัวกลับหางอย่างสิ้นเชิงจากการบุกรุกของหลี่สวิน “เด็กนิสัยไม่ดี” ถูกจูอวิ้นมองว่าเป็นลูกชายเศรษฐีผู้ซึ่งไม่มีความรู้หรือทักษะใดๆ แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขาคือนักเรียนรับเข้าเรียนพิเศษที่โรงเรียนยอมรับเข้ามาอย่างผิดกฎ

ยอดเข้าชม: 77

รายการตอนทั้งหมด: Lighter And Princess (2022) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง Special ซับไทย

Lighter And Princess ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง Special