Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 1-34

เรื่องย่อ: Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย

ภายในหูถงของปักกิ่งที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะอาศัยอยู่เป็นเรื่องราวระหว่างภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ของวังต้องห้ามกับนักแปลอย่าง เซ่าเสวี่ย กับ เจิ้งซูเหนียน พวกเขาเป็นลูกของช่างฝีมือที่ทำงานบูรณ

ยอดเข้าชม: 631

รายการตอนทั้งหมด: Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 1

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 2

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 3

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 4

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 5

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 6

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 7

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 8

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 9

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 10

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 11

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 12

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 13

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 14

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 15

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 16

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 17

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 18

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 19

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 20

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 21

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 22

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 23

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 24

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 25

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 26

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 27

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 28

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 29

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 30

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 31

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 32

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 33

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย ตอนที่ 34