Mirror: A Tale of Twin Cities กระจกสองนครา พากย์ไทย ตอนที่ 1-43

เรื่องย่อ: Mirror: A Tale of Twin Cities กระจกสองนครา พากย์ไทย

แต่แดนเมฆากลับไม่ใช่แดนสวรรค์ในอุดมคติ ทุกย่างก้าวที่เธอย่ำกรายสู่แดนเมฆา ได้เปิดฉากเรื่องราวที่ทั้งอัศจรรย์พันลึกและอกสั่นขวัญหาย ไห่กั๋ว ชางหลิว คงซาง สามอาณาจักรที่มีความแค้นที่พัวพันกันมาเนิ่นนานนับพันปี ตามการเกิดใหม่ของราชาแห่งแดนมหาสมุทร

ยอดเข้าชม: 167

รายการตอนทั้งหมด: Mirror: A Tale of Twin Cities กระจกสองนครา พากย์ไทย

กระจกสองนครา ตอนที่ 1

กระจกสองนครา ตอนที่ 2

กระจกสองนครา ตอนที่ 3

กระจกสองนครา ตอนที่ 4

กระจกสองนครา ตอนที่ 5

กระจกสองนครา ตอนที่ 6

กระจกสองนครา ตอนที่ 8

กระจกสองนครา ตอนที่ 9

กระจกสองนครา ตอนที่ 10

กระจกสองนครา ตอนที่ 11

กระจกสองนครา ตอนที่ 12

กระจกสองนครา ตอนที่ 13

กระจกสองนครา ตอนที่ 14

กระจกสองนครา ตอนที่ 15

กระจกสองนครา ตอนที่ 16

กระจกสองนครา ตอนที่ 17

กระจกสองนครา ตอนที่ 18

กระจกสองนครา ตอนที่ 19

กระจกสองนครา ตอนที่ 20

กระจกสองนครา ตอนที่ 21

กระจกสองนครา ตอนที่ 22

กระจกสองนครา ตอนที่ 23

กระจกสองนครา ตอนที่ 24

กระจกสองนครา ตอนที่ 25

กระจกสองนครา ตอนที่ 26

กระจกสองนครา ตอนที่ 27

กระจกสองนครา ตอนที่ 28

กระจกสองนครา ตอนที่ 29

กระจกสองนครา ตอนที่ 30

กระจกสองนครา ตอนที่ 31

กระจกสองนครา ตอนที่ 32

กระจกสองนครา ตอนที่ 33

กระจกสองนครา ตอนที่ 34

กระจกสองนครา ตอนที่ 35

กระจกสองนครา ตอนที่ 36

กระจกสองนครา ตอนที่ 37

กระจกสองนครา ตอนที่ 38

กระจกสองนครา ตอนที่ 39

กระจกสองนครา ตอนที่ 40

กระจกสองนครา ตอนที่ 41

กระจกสองนครา ตอนที่ 42

กระจกสองนครา ตอนที่ 43