Moorim School ไฟต์สุดใจ โรงเรียนคนกล้า (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 1-14

เรื่องย่อ: Moorim School ไฟต์สุดใจ โรงเรียนคนกล้า (2020) พากย์ไทย

ที่สำนักมูริมไม่ได้สนใจแต่คะแนนสอบเท่านั้น ทางสำนักจะสอนลูกศิษย์ถึงความซื่อสัตย์ ความศรัทธา การเสียสละ และการสื่อสาร อาจารย์และลูกศิษย์ที่สำนักมีหลายเชื้อชาติ

ยอดเข้าชม: 3.22 K