My Dear Poseidon (2022) มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ซับไทย ตอนที่ 1-34

เรื่องย่อ: My Dear Poseidon (2022) มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ซับไทย

มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร วันที่เฉินซีเลิกกับแฟนหนุ่ม เกิดไปพบเอ๋าเฉินอนาคตเทพสมุทรที่มาหาคู่แห่งชะตา สองคนจับพลัดจับผลูมาเริ่มใช้ชีวิตด้วยกัน ระหว่างนั้นใจสองดวงเริ่มรู้จักและใกล้ชิด

ยอดเข้าชม: 135

รายการตอนทั้งหมด: My Dear Poseidon (2022) มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ซับไทย

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 1

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 2

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 3

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 4

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 5

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 6

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 7

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 8

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 9

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 10

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 11

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 12

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 13

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 14

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 15

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 16

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 17

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 18

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 19

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 20

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 21

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 22

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 23

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 24

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 25

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 26

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 27

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 28

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 29

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 30

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 31

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 32

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 33

My Dear Poseidon มหัศจรรย์รักข้ามมหาสมุทร ตอนที่ 34