Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 40

รายการตอนทั้งหมด

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 1

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 2

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 3

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 4

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 5

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 6

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 7

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 8

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 9

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 10

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 11

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 12

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 13

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 14

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 15

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 16

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 17

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 18

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 19

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 20

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 21

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 22

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 23

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 24

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 25

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 26

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 27

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 28

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 29

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 30

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 31

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 32

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 33

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 34

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 35

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 36

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 37

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 38

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 39

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 40

Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 41

เรื่องย่อ: Negotiator ยอดรักนักเจรจา (2021) พากย์ไทย

ถงเวย นักเจรจาอัจฉริยะที่เป็นดาวแห่งบริษัทที่ปรึกษาUS-China เซี๊ยเสี่ยวเฟยก็เป็นนักต่อรองเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วเขาเป็น ผู้นำบริษัทแต่เขาไม่ต้องการที่จะเข้ามาดูแลธุกิจของครอบครัว

ยอดเข้าชม: 608