Octogenarians and the 90s (2021) ตอนที่ 1-40

เรื่องย่อ: Octogenarians and the 90s (2021)

Ye Xiao Mei ได้รับมรดก 'Sunshine House' จากคุณยายของเธอและตั้งเป้าหมายที่จะฟื้นฟูบ้านพักคนชราด้วยความกระตือรือร้นและทัศนคติที่ไร้กังวลของเยาวชนหลังยุค 90 ทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อาวุโสที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เยาวชนค่อยๆพบกับความลับและเรื่องราวที่น่าประทับใจเบื้องหลังผู้สูงอายุแต่ละคน บ้านกลายเป็นสถานที่ที่ความรู้สึกจริงใจพัฒนาขึ้นระหว่างเยาวชนและผู้อาวุโสและสำหรับผู้อาวุโสที่รักในการใช้ชีวิตที่ชื่นชอบและพลาดไปหลายปี (ที่มา: Baidu)

ยอดเข้าชม: 2.01 K

รายการตอนทั้งหมด: Octogenarians and the 90s (2021)

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 1

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 2

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 3

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 4

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 5

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 6

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 7

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 8

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 9

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 10

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 11

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 12

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 13

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 14

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 15

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 16

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 17

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 18

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 19

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 20

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 21

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 22

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 23

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 24

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 25

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 26

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 27

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 28

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 29

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 30

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 31

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 32

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 33

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 34

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 35

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 36

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 37

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 38

Octogenarians and the 90s ตอนที่ 39