Poong the Joseon Psychiatrist 2 (2023) ซับไทย ตอนพิเศษ

เรื่องย่อ: Poong the Joseon Psychiatrist 2 (2023) ซับไทย ตอนพิเศษ

Poong, the Joseon Psychiatrist 2 ซับไทย ยูเซอุงเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ยุคสมัยโชซอน เขาเป็นเลิศในด้านการเล่าเรียนศึกษา และตั้งเป้าหมายว่าจะอุทิศตัวเองเพื่อเป็นหมอหลังจากที่สูญเสียแม่ไปจากการป่วยไข้

ยอดเข้าชม: 45

หมวดหมู่:

ซับไทย ซับไทย

รายการตอนทั้งหมด: Poong the Joseon Psychiatrist 2 (2023) ซับไทย ตอนพิเศษ

Poong the Joseon Psychiatrist 2 ตอนพิเศษ