Poong, the Joseon Psychiatrist (2022) ซับไทย ตอนที่ 1-12

เรื่องย่อ: Poong, the Joseon Psychiatrist (2022) ซับไทย

PoongtheJoseonPsychiatrist ซับไทย เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม

ยอดเข้าชม: 261