Psych Hunter (2020) ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 1-27

เรื่องย่อ: Psych Hunter (2020) ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย

ซีรี่ย์จีน Psych Hunter (2020) ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย เจียงซั่ว (รับบทโดย โหวหมิงฮ่าว) ตื่นมาพบว่าตัวเองสูญเสียความทรงจำ เขามีเพียงวิชาอ่านใจคนและศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ฝังอยู่ในควาทรงจำ

ยอดเข้าชม: 2.11 K

ประเภท:

ดราม่า (Drama)

รายการตอนทั้งหมด: Psych Hunter (2020) ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 1

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 2

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 3

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 4

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 5

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 6

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 7

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 8

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 9

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 10

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 11

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 12

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 13

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 14

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 15

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 16

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 17

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 18

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 19

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 20

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 21

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 22

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 23

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 24

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 25

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 26

Psych Hunter ปริศนานักล่าพลังจิต พากย์ไทย ตอนที่ 27