Rule the World จอมใจจักรพรรดิ์ (2017) พากย์ไทย ตอนที่ 1-45

เรื่องย่อ: Rule the World จอมใจจักรพรรดิ์ (2017) พากย์ไทย

ซีรี่ย์จีน Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ พากย์ไทย ตงเกอขอให้คือนู่เอ้อร์ฮาชื่ออนุญาตให้นางกลับบ้านที่ชนเผ่าเพื่อทำตามคำสั่งเสียชองพระนางเมิ่งกู่ เมื่อได้ยินว่าตงเกอจะจากไป ไต้ช่านก็ไปหาตงเกอและสารภาพรักกับนาง แต่กลับถูกปฏิเสธเพราะตงเกอเองก็ยังไม่มั่นใจกับความรู้สึกของตนเอง จากนั้นตงเกอเดินทางไปเย่เฮ่อโดยมีฮองไทจีไปด้วย ปู้หยางกู่ให้การต้อนรับหวางไท่จี๋อย่างดี แต่ปู้หยางกู่เคืองหวางไท่จี๋ตรงที่เป็นโอรสของนู่เอ้อร์ฮาชื่อและวางแผนฆ่าเขา

ยอดเข้าชม: 2.28 K

รายการตอนทั้งหมด: Rule the World จอมใจจักรพรรดิ์ (2017) พากย์ไทย

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 1

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 2

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 3

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 4

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 5

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 6

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 7

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 8

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 9

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 10

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 11

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 12

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 13

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 14

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 15

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 16

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 17

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 18

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 19

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 20

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 21

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 22

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 23

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 24

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 25

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 26

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 27

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 28

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 29

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 30

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 31

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 32

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 33

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 34

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 35

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 36

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 37

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 38

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 41

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 42

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 43

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 44

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 45

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 39

จอมใจจักรพรรดิ์ ตอนที่ 40