Storm Eye (2021) สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน พากย์ไทย ตอนที่ 1-40

เรื่องย่อ: Storm Eye (2021) สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน พากย์ไทย

หม่าซั่ง เจ้าหน้าที่หน่วยสอดแนมของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ มีความคิดในการตัดสินใจอย่างฉับไว้ สามารถติดตามไล่ล่าสายลับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติสำเร็จ แต่กลับไม่อาจสาวไปถึงตัวผู้บงการใหญ่ได้ ในสถานการณ์คับขันที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของประเทศชาติ จนทำให้ หม่าซั่ง ได้รับคำสั่งให้ไปทำภารกิจต่อโดยเป็นการร่วมงานกับ อันจิ้ง หัวหน้าของสำนักความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้หญิงแกร่ง ฉลาดและตรงไปตรงมา ทั้งสองคนต้องมาร่วมงานกันในการสืบสวนสอบสวนภายใต้ปฏิบัติการลับชื่อ “STORM EYE” เขาเดินทางไปทำภารกิจร่วมกับหัวหน้าหน่วยสอดแนมเมืองซวงชิง แต่เมื่อได้พบกัน หม่าซั่ง ก็พบว่าอีกฝ่ายคือ อันจิ้ง รักแรกของเขาที่จากไปโดยไม่ลาเมื่อสิบปีก่อน

ยอดเข้าชม: 1.36 K

รายการตอนทั้งหมด: Storm Eye (2021) สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน พากย์ไทย

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 1

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 2

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 3

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 4

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 5

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 6

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 7

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 8

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 9

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 10

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 11

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 12

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 13

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 14

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 15

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 16

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 17

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 18

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 19

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 20

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 21

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 22

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 23

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 24

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 25

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 26

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 27

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 28

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 29

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 26

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 27

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 28

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 29

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 30

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 31

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 32

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 33

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 34

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 35

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 36

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 37

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 38

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 39

สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน ตอนที่ 40