Tears in Heaven (2020) ซับไทย ตอนที่ 1-41

เรื่องย่อ: Tears in Heaven (2020) ซับไทย

Tears in Heaven เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักข่าวจับหัวกับประธาน บริษัท แห่งหนึ่งและเอาชนะอคติแรกเริ่มที่มีต่อกันและกันและตกหลุมรักกัน Du Xiao Su พบหมอ Shao Zhen Rong ระหว่างการสัมภาษณ์ พวกเขาเริ่มออกเดท แต่แม่ของ Shao Zhen Rong ต่อต้านความสัมพันธ์ของพวกเขา ในขณะที่ต้องรับมือกับความล้มเหลว Shao Zhen Rong ได้ปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนบนภูเขา แต่ถูกฝังในดินถล่ม แทบจะไม่สามารถรับมือได้ Du Xiao Su อุทิศตัวเองเพื่อทำงานจนถึงจุดที่เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Lei Yu Zheng เพื่อนของ Shao Zhen Rong ใช้เวลาในการกระทำทั้งหมดของเธอในขณะที่เขาสังเกต Du Xiao Su จากระยะไกล ด้วยความเมตตาและความจริงใจของเธอเขาไม่สามารถช่วยปกป้องเธอได้ทุกเมื่อที่ทำได้ มันชวนให้อิจฉา Jiang Fan Lu ที่เริ่มทำให้ชีวิตยากลำบากสำหรับ Du Xiao Su ยิ่งไปกว่านั้น Lin Xiang Yuan มุ่งเป้าไปที่ Lei Yu Zheng และร่วมมือกับคู่แข่งของ Yu Zheng เพื่อตอบสนองความโลภของตัวเองเพื่อความสำเร็จ

ยอดเข้าชม: 2.09 K

รายการตอนทั้งหมด: Tears in Heaven (2020) ซับไทย

Tears in Heaven ตอนที่ 8

Tears in Heaven ตอนที่ 9

Tears in Heaven ตอนที่ 10

Tears in Heaven ตอนที่ 11

Tears in Heaven ตอนที่ 12

Tears in Heaven ตอนที่ 13

Tears in Heaven ตอนที่ 14

Tears in Heaven ตอนที่ 1

Tears in Heaven ตอนที่ 2

Tears in Heaven ตอนที่ 3

Tears in Heaven ตอนที่ 4

Tears in Heaven ตอนที่ 5

Tears in Heaven ตอนที่ 6

Tears in Heaven ตอนที่ 7

Tears in Heaven ตอนที่ 15

Tears in Heaven ตอนที่ 16

Tears in Heaven ตอนที่ 17

Tears in Heaven ตอนที่ 18

Tears in Heaven ตอนที่ 19

Tears in Heaven ตอนที่ 20

Tears in Heaven ตอนที่ 21

Tears in Heaven ตอนที่ 22

Tears in Heaven ตอนที่ 23

Tears in Heaven ตอนที่ 24

Tears in Heaven ตอนที่ 25

Tears in Heaven ตอนที่ 26

Tears in Heaven ตอนที่ 27

Tears in Heaven ตอนที่ 28

Tears in Heaven ตอนที่ 29

Tears in Heaven ตอนที่ 30

Tears in Heaven ตอนที่ 31

Tears in Heaven ตอนที่ 32

Tears in Heaven ตอนที่ 33

Tears in Heaven ตอนที่ 34

Tears in Heaven ตอนที่ 35

Tears in Heaven ตอนที่ 36

Tears in Heaven ตอนที่ 37

Tears in Heaven ตอนที่ 38

Tears in Heaven ตอนที่ 39

Tears in Heaven ตอนที่ 40

Tears in Heaven ตอนที่ 41