The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น (2021) พากย์ไทย ตอนที่ 1-44

เรื่องย่อ: The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น (2021) พากย์ไทย

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น / ป่วนหัวใจนายซุปตาร์ เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาว ที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน แต่มีความฝันเหมือนกัน และดนตรีกับเสียงเพลงทำให้พวกเขาได้มาพบกัน

ยอดเข้าชม: 964

รายการตอนทั้งหมด: The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น (2021) พากย์ไทย

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 1

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 2

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 3

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 4

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 5

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 6

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 7

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 8

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 9

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 10

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 11

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 12

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 14

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 15

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 16

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 17

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 18

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 19

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 20

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 21

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 22

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 23

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 24

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 25

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 26

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 27

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 28

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 29

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 30

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 31

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 32

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 33

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 34

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 35

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 36

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 37

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 38

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 39

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 40

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 41

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 42

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 43

The Brightest Star in the Sky อธิษฐานรักเพื่อดาวดวงนั้น ตอนที่ 44