The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย ตอนที่ 1-20

เรื่องย่อ: The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย

เรื่องราวเกิด ณ อาณาจักรนามแคว้นอู๋ซวง กษัตริย์องค์ใหม่ออกไปนอกวังเกิดสลับวิญญาณกับหญิงขอทานโดยไม่ได้ตั้งใจ สองคนถูกบีบให้ต้องกลับวังด้วยกัน เกิดเป็นความโกลาหลขึ้นในวังหลวงและวังหลัง

ยอดเข้าชม: 662

รายการตอนทั้งหมด: The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 1

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 2

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 3

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 4

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 5

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 6

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 7

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 8

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 9

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 10

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 11

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 12

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 13

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 14

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 15

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 16

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 17

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 18

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 19

The Emperor’s Love Swap สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ตอนที่ 20