The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 1-36

เรื่องย่อ: The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง (2020) พากย์ไทย

บอกเล่าเรื่องราวของเซี่ยตงชิงและจ้าวลี่คนรับส่งวิญญาณที่ร่วมกันช่วยเหลือวิญญาณที่ติดอยู่ในโลกคนเป็นเพราะมีความปรารถนาที่ยังทำไม่สำเร็จ

ยอดเข้าชม: 487

รายการตอนทั้งหมด: The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง (2020) พากย์ไทย

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 9

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 10

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 1

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 2

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 3

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 4

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 5

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 6

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 7

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 8

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 11

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 12

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 13

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 14

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 15

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 16

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 17

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 18

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 19

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 20

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 21

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 22

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 23

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 24

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 25

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 26

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 27

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 28

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 29

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 30

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 31

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 32

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 33

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 34

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 35

The Ferryman Legends of Nanyang ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง ตอนที่ 36