The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย ตอนที่ 1-32

เรื่องย่อ: The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย

องค์ชายที่ได้ช่วยพระบิดาล้มล้างราชวงศ์โครยอ และเริ่มก่อตั้งอาณาจักรโชซอนในช่วงสิ้นสุดของราชวงศ์โครยอ จนกลายเป็นราชวงศ์โชซอนตอนต้น ระบบระเบียบโบราณเดิมของโครยอถูกทำลายทิ้งและแทนที่ด้วยระบบระเบียบของโชซอนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่

ยอดเข้าชม: 145

รายการตอนทั้งหมด: The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 1

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 2

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 3

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 4

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 5

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 6

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 7

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 8

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 9

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 10

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 11

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 12

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 13

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 14

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 15

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 16

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 17

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 18

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 19

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 20

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 21

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 22

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 23

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 24

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 25

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 26

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 28

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 27

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 29

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 30

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 31

The King of Tears Lee Bang Won ตอนที่ 32