The Murder in Kairoutei (2022) คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ซับไทย ตอนที่ 1-12

เรื่องย่อ: The Murder in Kairoutei (2022) คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ซับไทย

The Murder in Kairoutei (2022) คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ซับไทย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เจียงหย่วนซิง (เติ้งเจียเจีย) ผอ.ฝ่ายการเงินของหงเย่กรุ๊ป ได้รับรู้ว่าประธานเกาก่วงอี้กำลังป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย

ยอดเข้าชม: 96

ประเภท:

Drama (ดราม่า)

รายการตอนทั้งหมด: The Murder in Kairoutei (2022) คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ซับไทย

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 1

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 2

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 3

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 4

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 5

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 6

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 7

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 8

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 9

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 10

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 11

The Murder in Kairoutei คดีปริศนาฆาตกรเพลิงมรณะ ตอนที่ 12