The Origin of Eternity (2022) ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ซับไทย ตอนที่ 1-23

เรื่องย่อ: The Origin of Eternity (2022) ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ซับไทย

ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา เดิมชิงฮวนเป็นดอกโกฐสอเทศที่ขึ้นอยู่ริมแม่น้ำวั่งชวน และได้รับการเนรมิตเป็นเซียนจากเทพไป๋เจ๋อโดยบังเอิญ ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเกิดความผูกพันลึกซึ้งและตกสู่การเวียนว่ายตายเกิด ในวิบากรักสามชาติ

ยอดเข้าชม: 83

รายการตอนทั้งหมด: The Origin of Eternity (2022) ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ซับไทย

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 1

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 2

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 3

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 4

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 5

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 6

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 7

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 8

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 9

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 10

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 11

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 12

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 13

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 14

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 15

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 16

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 17

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 18

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 19

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 20

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 21

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 22

The Origin of Eternity ลิขิตรักสามภพเทพบุปผา ตอนที่ 23