The World of Fantasy (2020) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 1-36

เรื่องย่อ: The World of Fantasy (2020) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย

ฉินเลี่ย เด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านสกุลหลิง ผู้เกิดมาพร้อมมุกสถิตวิญญาณทำให้สูญเสียความทรงจำในวัยเด็ก ทุกวันฉินเลี่ยจึงมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาอัสนีบาตเพื่อปลดมุกสถิตวิญญาณออกไปจากร่างกาย เวลาผ่านไปฉินเลี่ยและหลิงอวี่ซือ บุตรีประมุขสกุลหลิงได้เติบโตขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มาด้วยกัน

ยอดเข้าชม: 1.26 K

รายการตอนทั้งหมด: The World of Fantasy (2020) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 1

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 2

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 3

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 4

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 5

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 6

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 7

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 8

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 9

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 10

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 11

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 12

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 13

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 14

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 15

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 16

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 17

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 18

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 19

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 20

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 21

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 22

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 23

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 24

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 25

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 26

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 27

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 28

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 29

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 30

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 31

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 32

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 33

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 34

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 35

The World of Fantasy ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ พากย์ไทย ตอนที่ 36