Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 1-24

เรื่องย่อ: Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย เป็นเรื่องราวของหลิวหลีเป็นบุตรสาวของอันซื่อ ช่างปักอันดับหนึ่งในใต้หล้าที่หลีกหนีวังวนอำนาจในวังหลบออกมาใช้ชีวิตด้านนอก หลิวหลีสืบทอดความสามารถด้านการเย็บปักจากผู้เป็นแม่

ยอดเข้าชม: 956

รายการตอนทั้งหมด: Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 1

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 2

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 3

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 4

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 5

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 6

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 7

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 8

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 9

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 10

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 11

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 12

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 13

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 14

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 15

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 16

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 17

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 18

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 19

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 20

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 21

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 22

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 23

Weaving a Tale of Love ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย ตอนที่ 24