Wisher (2021) ปรารถนาแห่งความตาย ซับไทย ตอนที่ 1-12

เรื่องย่อ: Wisher (2021) ปรารถนาแห่งความตาย ซับไทย

สวิตช์และจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นหนึ่งที่ชื่อว่า Wisher แอปนี้ปรากฏขึ้นในมือถือของกลุ่มนักศึกษาหนึ่งอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

ยอดเข้าชม: 375